Alton police encourage victims of AMS teacher to speak out