Granite City DQ raises $18,421 for children’s hospitals